15% online bestellingen afgebroken tijdens betaalproces

15% online bestellingen afgebroken tijdens betaalproces

Een uitdaging voor zowel startende als bestaande webshops is het kiezen van de juiste betaalmethoden. Bezoekers hebben een bepaalde voorkeur en dat betekent dat het betalen een belangrijk onderdeel is van een webshop; klanten kunnen erop afhaken of juist wél een bestelling plaatsen. Uit recente onderzoeken blijkt ook dat een groot deel van de bestellingen niet gedaan worden als direct gevolg van de betaalmethoden.

Er is onderzoek gedaan door het E-Commerce Center (ECC) uit Keulen en de Universiteit van Aschaffenburg (Duitsland, 2014) – en zij zijn tot de conclusie gekomen dat 15% van de mogelijke orders wordt afgebroken tijdens het betaalproces. Nu zal het niet zo zijn dat al deze orders niet worden voltooid door het missen van bepaalde betaalmethoden, maar dat is wel iets dat mee kan spelen. Het optimaliseren hiervan is dus een goed startpunt om het aantal ‘afhakende klanten’ te beperken.

Invloed op aantal orders
Wat we wel met zekerheid kunnen vaststellen, is dat het toevoegen (of weglaten) van bepaalde betaalmethoden een directe invloed heeft op het aantal orders. In het onderzoek dat in Duitsland plaats heeft gevonden werden online ondernemers gevraagd naar de verschillende betaalmethoden. Ruim driekwart van de ondervraagden gaf aan onlangs Paypal als extra betaalmethode te hebben aangeboden, 23% van deze ondernemers gaf daarbij aan dat de omzet significant was gestegen.

Een opmerking daarbij is natuurlijk dat Duitsland een ander e-commerce klimaat heeft dan Nederland. We kunnen in ons land dergelijke resultaten wellicht niet verwachten omdat Paypal minder gebruikelijk is, maar het geeft wel aan dat dit een directe invloed heeft.

Het is verstandig om een combinatie van betaalopties te geven aan uw klanten. Dat kan verschillen per branche, de ene doelgroep is de andere niet. Een goed startpunt is uiteraard iDeal, dat in de meeste gevallen gebruikt wordt om online bestellingen te betalen. Maar daarnaast is het goed om aanvullingen te doen met bijvoorbeeld creditcard, Paypal of een ‘acceptgiro’ oplossing – zo heeft iedere klant voldoende opties, en zal deze daar in ieder geval niet op afhaken!

Terug naar overzicht