Disclaimer

De website van WebGenerator BV is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en WebGenerator BV streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan WebGenerator BV geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van WebGenerator BV kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. WebGenerator BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door WebGenerator BV op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel WebGenerator BV ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan WebGenerator BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van WebGenerator BV wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.