Vrijblijvende kostenindicatie? Bel gewoon even: (+31) 085 060 3603

Algemene voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn de door Nederland ICT gedeponeerde algemene voorwaarden (ook bekend als FENIT-voorwaarden) van toepassing, zoals dedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. U kunt deze voorwaarden hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden FENIT (PDF)

WebGenerator is lid van Nederland ICT

WebGenerator is sinds 1 juni 2002 lid van Nederland ICT, brancheorganisatie voor bedrijven actief in de IT-, Telecom-, Internet- en Officesector in Nederland. De activiteiten van Nederland ICT bestaan uit marktstimulering, belangenbehartiging en dienstverlening voor de meer dan 500 leden.

Voor meer informatie: www.nederlandict.nl

magnifiercross